วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กลอนอีสาน -คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล

กลอนอีสาน(ESEARN POEM)
การสร้างโมเดล........ก่อนการพัฒนา
(MODEL SYNTHESIZED…..PRE…D&R
อรุณเป็นยามเซ้า ยามคนเฮาลุกจากที่ มีเวลาพักผ่อนแล้วมาฟ้าวเข้าสู่งาน การหากหลายมากล้นเวียกกะเกิดพร่อมเงินตรา มีเวลาทำกิจเก่งการยามเงินน่อย ทำงานหลายเงินเดือนหน่อย เวลาหายากหยิ่ง เงินเก็บหายากยิ่ง หาได้จ่ายบ่ทัน บัดนี่นั่นจะได้กล่าวงานเดิม เสริมแบบเป็นโมเดล เรื่องสิเห็นแนวอ้าง พัฒนาคือการสร้างแนวโมเดลเอิ้นว่าแบบ สร่างขึ่นมาเรียบร้อย เฮามาเริ่มพัฒนา
แบบโมเดลนี่เกิดพร่อมฟ้า แต่อยู่ต่ำเพียงกับดิน ยามถวิลหวลหาคิดออกมาให้ดีขึ่น ทุกวันคืนเฮามาเพิ่มเสริมแนวดีไว้ในแบบ คิดแยบยลกว่าเก่ากี้แนวนี่เอิ้นพัฒนา ขอให้ตั้งไว้ก่อนหล่า ทำก่อนจั่งปรับปรุง แนมเบิ่งลุงเลาเฮ็ดจั่งค่อยหาแนวเพิ่ม เสริมเอาแนวบกพร่อง มาลองเติมให้เต็มอิ่ม ซิมสาก่อนค่อยแต้มแนมแล้วจั่งค่อยปรุง ปรับนิดนิดสิบ่ยุ่งเวลายากบ่มายาม คันหากถามยามใจดีกะจั่งมีแนวเว้า ยามใจเอางานนั่น ถามกันสาก่อน ปรึกษามวลพวกพ้องเห็นดีแล้วจั่งเฮ็ดงาน ความสำคัญของการแก้แบบบ่ดีอย่าตี๋เก่ง นักเลงเฮ็ดเวียกให้ยามใช่อย่าเพิ่งติ มีเวลาถกเถียงบ้างยามทำงานจั่งคิดออก อย่าฟ้าวบอกยามด่วนเร่งนักเลงข่อยบ่มักหลาย ประชุมก่อนเด้อพี่อ้าย จั่งฟ้าวอ่วยลงทำงาน สาวตาหวานหนุ่มเหลาเหลาย่องเอามาใซ่ ดีแนวใด๋หรือบกพร่องลองเก็บเอาไว้สาก่อน คันยามเถียงจั่งค่อยย้อนหัวแล้วจั่งค่อยถาม พัฒนาแบบนั่นห้าม บ่ให้เฮ็ดยามผิดกัน ใจหุนหันยามโมโห อย่าได้โชว์ความกล้า หาเวลาจาเว้ายามใจดีจั่งคุยอีก หลีกยามใจฝืดฮ้าย โมเดลเจ้าจั่งสิงาม ข้อมูลหลายอีกซ้ำยามด่วนรำไรเก็บ แบบข้อมูลมีหลายเรียกเอามาใช่ ในเวลางานเร่งเส็งกันทำฟ้าวสาก่อน ยามแดดอ่อนค่ำคล้อยคล้อยจั่งมาย้อยหยอดใส่กัน แนวใดดีอย่าได้กั้นฟ้าวย่องแหน่เด้ออาว สาวสวยสวยตาคมคมให้หมั่นเอามาย่อง เหมิดเวลาทำงานแล้วระดมกันลองเบิ่ง สิบ่เหิ่งดอกเจ้าโมเดลนั่นเลิศหรู
สิได้บอกให้ฮู้ว่าเฮ็ดก่อนจั่งปรับปรุง อย่าหยุ่งหลายกับแนวเจ็บแสบคันให้เก็บไว้ ปรึกษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเด้ออ้าย ของเขาดีเอามาเบิ่ง เทียบเคียงเถิงคบถ่วนยามดีนั่นได้ยกหา เกณฑ์นั่นเด้อละแม่ป้า เอามาเบิ่งยามปรับปรุง ลูกหลายลุงอาวอาว์ให้หมั่นมาฝึกไว้ ทำงานหลายงานหน่อยอย่าลืมเกณฑ์เผิ่นเอาแอบ แบบโมเดลจั่งสิได้เลิศฟ้า เวลาเจ้าขึ้นหย่างโชว์..ซั่นดอกนา
All links
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
https://twitter.com/ home
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น