วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กลอนอีสาน -คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล

กลอนอีสาน(ESEARN POEM)
การสร้างโมเดล........ก่อนการพัฒนา
(MODEL SYNTHESIZED…..PRE…D&R
อรุณเป็นยามเซ้า ยามคนเฮาลุกจากที่ มีเวลาพักผ่อนแล้วมาฟ้าวเข้าสู่งาน การหากหลายมากล้นเวียกกะเกิดพร่อมเงินตรา มีเวลาทำกิจเก่งการยามเงินน่อย ทำงานหลายเงินเดือนหน่อย เวลาหายากหยิ่ง เงินเก็บหายากยิ่ง หาได้จ่ายบ่ทัน บัดนี่นั่นจะได้กล่าวงานเดิม เสริมแบบเป็นโมเดล เรื่องสิเห็นแนวอ้าง พัฒนาคือการสร้างแนวโมเดลเอิ้นว่าแบบ สร่างขึ่นมาเรียบร้อย เฮามาเริ่มพัฒนา
แบบโมเดลนี่เกิดพร่อมฟ้า แต่อยู่ต่ำเพียงกับดิน ยามถวิลหวลหาคิดออกมาให้ดีขึ่น ทุกวันคืนเฮามาเพิ่มเสริมแนวดีไว้ในแบบ คิดแยบยลกว่าเก่ากี้แนวนี่เอิ้นพัฒนา ขอให้ตั้งไว้ก่อนหล่า ทำก่อนจั่งปรับปรุง แนมเบิ่งลุงเลาเฮ็ดจั่งค่อยหาแนวเพิ่ม เสริมเอาแนวบกพร่อง มาลองเติมให้เต็มอิ่ม ซิมสาก่อนค่อยแต้มแนมแล้วจั่งค่อยปรุง ปรับนิดนิดสิบ่ยุ่งเวลายากบ่มายาม คันหากถามยามใจดีกะจั่งมีแนวเว้า ยามใจเอางานนั่น ถามกันสาก่อน ปรึกษามวลพวกพ้องเห็นดีแล้วจั่งเฮ็ดงาน ความสำคัญของการแก้แบบบ่ดีอย่าตี๋เก่ง นักเลงเฮ็ดเวียกให้ยามใช่อย่าเพิ่งติ มีเวลาถกเถียงบ้างยามทำงานจั่งคิดออก อย่าฟ้าวบอกยามด่วนเร่งนักเลงข่อยบ่มักหลาย ประชุมก่อนเด้อพี่อ้าย จั่งฟ้าวอ่วยลงทำงาน สาวตาหวานหนุ่มเหลาเหลาย่องเอามาใซ่ ดีแนวใด๋หรือบกพร่องลองเก็บเอาไว้สาก่อน คันยามเถียงจั่งค่อยย้อนหัวแล้วจั่งค่อยถาม พัฒนาแบบนั่นห้าม บ่ให้เฮ็ดยามผิดกัน ใจหุนหันยามโมโห อย่าได้โชว์ความกล้า หาเวลาจาเว้ายามใจดีจั่งคุยอีก หลีกยามใจฝืดฮ้าย โมเดลเจ้าจั่งสิงาม ข้อมูลหลายอีกซ้ำยามด่วนรำไรเก็บ แบบข้อมูลมีหลายเรียกเอามาใช่ ในเวลางานเร่งเส็งกันทำฟ้าวสาก่อน ยามแดดอ่อนค่ำคล้อยคล้อยจั่งมาย้อยหยอดใส่กัน แนวใดดีอย่าได้กั้นฟ้าวย่องแหน่เด้ออาว สาวสวยสวยตาคมคมให้หมั่นเอามาย่อง เหมิดเวลาทำงานแล้วระดมกันลองเบิ่ง สิบ่เหิ่งดอกเจ้าโมเดลนั่นเลิศหรู
สิได้บอกให้ฮู้ว่าเฮ็ดก่อนจั่งปรับปรุง อย่าหยุ่งหลายกับแนวเจ็บแสบคันให้เก็บไว้ ปรึกษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเด้ออ้าย ของเขาดีเอามาเบิ่ง เทียบเคียงเถิงคบถ่วนยามดีนั่นได้ยกหา เกณฑ์นั่นเด้อละแม่ป้า เอามาเบิ่งยามปรับปรุง ลูกหลายลุงอาวอาว์ให้หมั่นมาฝึกไว้ ทำงานหลายงานหน่อยอย่าลืมเกณฑ์เผิ่นเอาแอบ แบบโมเดลจั่งสิได้เลิศฟ้า เวลาเจ้าขึ้นหย่างโชว์..ซั่นดอกนา
All links
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
https://twitter.com/ home
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.

ตำรับรักนักบริหารฉบับคนนาพิน#1


กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)

“คนนาพิน” komkonloas@gmail.com

“ตำรับรักนักบริหาร”
ความยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงติดยึดกับสิ่งถูกใจตัวเองไม่ยอมให้คนอื่น เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เกิดความไม่พึงพอใจ ขวัญกำลังใจตกลด หาเหตุแห่งความไม่ปกติมาใส่องค์กร คิดอคติต่อผู้บริหาร เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปติของผู้ร่วมงาน นักบริหารต้องหาวิธีแก้ปัญหาและลงมือแก้ไข การปล่อยให้ปัญหาความติดยึดจนเป็นเรื่องปกติ จะทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังจนที่สุดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ นั่นคือนักบริหารแพ้ปัญหาซึ่งเป็นวินาศกรรมที่มีราคาแพงทางการบริหาร นักบริหารพึงตระหนักและทุ่มเทลดทางเลือกสั้นที่สุดในการแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว
ได้ฮักบ่อยากคืน
โตตนคนเฮานี้มีสัจจะอยู่สองสิ่งความจริงสองสอดไส้ใสแจ้งกะแห่งหลง บ่ปลงวางสางถิ่ม ริมตัณหาพาความอยาก ลมลำบากมาพัดต้องหัวใจเจ้าแกว่างไกว นิจจังความจริงแท้อนิจจังความบ่เที่ยงเพียงสิ่งสองลองยึดมั่นฉันท์เพื่อนฮักแพง ความจริงเพียรบำเพ็ญสร้างธรรมทานสืบสานต่อเฮียนฮุ้หลายกะแห่งพ้อสัจจริงแท้เที่ยงกว่าธรรม เพียงแต่บ่อยากล้ำขอบเขตความเป็นพระธรรมดาของคนต่างองค์ผู้ทรงฮู้ ครูสอนมาพอครองได้หัวใจคนครองตนอยู่ความเป็นกลางอย่างฮู้เฮียนไว้ส่ำอยู่เย็น เอาฮักมาหยอกเล่นเปรียบเทียบเบิ่งแนวเป็นจริงอนิจจังของสังขารบ่เที่ยงทางธรรมแจ้ง ความแสดงเห็นพร้อมยอมพอมีสิดีกว่า เอียงซ้ายขวาออกนอกหน้าเฮาก๋าแล้วจังค่อยทำ ฮักที่ได้แสนเลิศล้าผู้ฮักแก่นวางลงมือ ผู้เฮาถือบ่มีวางรสฮักจางจั่งเจ็บจิ้ว หิ่วเอาความเจ็บช้ำแสนระกำยามฮักบิ่น ทรัพย์สินเต็มแผ่นฟ้าอยากโยนถิ่มบ่เอา ได้ฮักมาแล้วเจ้าบ่อยากหน่ายคืนหลังเป็นตาซังยามมีฮักกอดบ่เซาเอาสุขไว้ หัวใจคนบ่เคยมั่นผันหาดีมีฮักใหม่ ถูกใจเฮากะฮักแท้ซังแล้วอยากปล่อยวาง ยามได้มาบ่อยากว่างอุ้มฮักปักหัวใจยามเขาหนีไกลเฮาห่างเหินแสนอุกเอ้า อนิจจังจริงใจนั่นยังมีวันฝันซึมเสื่อม เหลี่ยมสวยงามถูกลบล้างทลายม้างฮักสลาย พิษฮักแสนโหดร้ายคนจั่งฮักปักกับอก ได้จากความจริงจังบัดฮักพังหัวใจม้าง ยามวันหวานแสนสุขล้นบ่สนคืนฮักเก่าเก่าเว้าใหม่ไปข้างหน้าสิคืนเค้าเจ้าอย่าหวัง ได้มาแล้วร้อยกว่าครั้งยังอยากฮักบ่มีเซา สิเอาเขาจนหมดโตผูกใส่ใจแถมเนื้อ บ่อยากเสียพอน้อยมีแต่เอาตัณหามากอยากได้เธอมาแนบข้างแต่โตเจ้าบ่อยากปลง ความหลงใหลบ่คืนเจ้าเอามาแถมแกมฮักใหม่ ฮักมักแพงกอดมั่นบ่มีมื้อหว่าสิถอย ลืมหว่าสิ่งใหญ่น้อยในโลกสุญญตา บ่มีแนวจีรังเกิดมาสลายสิ้น ฮักคือกันกับน้ำทะเลหลวงบ่มีอิ่ม ปริ่มแล้วเต็มล้นออกข้างวางแล้วกะเหล่าเหย เลยอยากบอกให้ฮู้มีความฮักอยู่พอประมาณฮักไปกันนานดลหมั่นเพียรถนอมแต้ม แซมความซังลงไปบ้างฮักจริงจังแกมบ้าบิ่น เอาให้ชินเกิ่งก้ำสองมั่นคู่ชัง ได้ฮักมาร้อยครั้งฮักคืนตอบเป็นสอง ลองฮักคืนคนฮักมักแทนแสนครั้ง อนิจจังอย่าลืมเว้าความจริงจังบ่มีดอก สุญญตาบอกแก่เจ้าคืนเขาบ้างบัดฮักมา แหน่เด้อ

All link
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
https://twitter.com/ home
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.komkonloas@gmail.com

“ตำรับรักนักบริหาร”
งานสุดฮักที่รัก “เธอ”
สัจจาตนใจตั้งคนทำงานจริงจังตั้งใจเฮ็ดทุกสิ่งจริงจังกับเวียกข้อยถึงเงินน้อยกะบ่สน คนหัวใจเต็มร้อยบ่คอยไผใจมั่นแก่น ทดแทนสิ่งขาดร้อยเวลาน้อยสิค่อยทน ถนนคนเงินน้อยแนวใด๋กะเขินขาด บาดเทื่อหนีบ่ได้กะทนสู้บ่เซา งานสุดฮักหนึ่งคือเจ้าสองสิ่งอยู่เดียวใจมอบถวายในหลวงบ่ห่วงหยังทั้งสิ้น ในแดนดินผืนนี้มีในหลวงองค์ราช ครองหัวใจผู้น้อยสิคอยเบื้องเพิ่งสูง งานมื้อนี้กะยากหยุ่งเวียกเพิ่นเกิดนายคิด เศรษฐกิจฉุดเงินตราดิ่งลงบ่มียั้ง ประหยัดหยังกะพอได้แต่ประหยัดหัวใจให้คิดฮอดบ่มีอยู่ ฮักหนึ่งคนอยู่บ้านสองงานนั้นไล่ใส่กัน ความสัมพันธ์สองชิ้นถวิลหายามคิดฮอดตลอดคนน้อยน้อยตาละห้อยอยู่หลัง ฟังหัวใจส่งเสียงฮ้องสิหาเงินมาป่อน สตางค์ใบบัดแล่นต้อนเงินร้อยป่อนใส่มือ ฮักงานการฮักสู่มื้อให้เกิดเกิงกับหัวใจ ฮักหลายหลายกะคือคนนั่งเฮียงเรียงข้าง หาสตางค์ให้พอใช้ความพอเพียงให้สอนสั่ง ฟังเสียงเวียกเรียกร้องนางน้องกะส่อยกัน งานทำมีบ่อั้นบัดเงินห่างเวลาขอ เงินเดือนหลายกะพอทนสิเกิ่งกันขยันยิ่ง สิ่งสุดฮักสองสุดท้ายงานกับนางเดินตามพี่ คนผู้ดีกับเวียกข่อยคอยเงินใช้ใส่กระเป๋า อย่าลืมกันเด้อหมู่เจ้าเวียกต้องเก่งคนพอดี งาน เงิน “เธอ” กะคือกัน เกิ่งเวลายามเร่ง นักเลงงานตระหนักไว้ฮักหลายหลายเวียกทุกสิ่งเอามากลิ้งเกิ่งหน้าเวลาว่างแต่งเติม เสริมงานเฮาให้โด่งดั้งดังย้อนเวียกกับงานเฮือนต้องสะเทือนไปนำกันเกิ่งดีสองก่ำ อย่าลืมงานยามเธอใช่หัวใจสองต้องเข้านั่ง ฟังหัวหน้าสั่งใช่เสียงเมียอ้ายกะเกิ่งกัน ตัดสินใจถึงร้อยชั้นทำงานเก่งทั้งสองทาง อ้ายฮักนางกับงานทำหน่ำสองลองสู้ ประครองกันดู๋สองก่ำทำงานดีเวียกเฮือนเก่ง นักเลงเพื่อนกะบ่หย้าน ธรรมฮู้กะแห่งดี ฮักกะมีใจมั่นทำงานดีฮักกะเก่ง เงินกะมาหมู่กะพ้อแนวนี่แห่งดี คนทำงานทุกมื้อนี่มักสิห่างงานเฮือนเพื่อนกะเหินยามงานหลายห่างไกลใจฮ้าย หัวใจใสกะฮุนฮ้อนอย่าลืมหาธรรมใส่ หัวใจเลี้ยงอยู่ได้ธรรมฮ้องส่องใจ งานทำไปใจจดจ้องอย่าลืมเฮือนฮักยิ่งใหญ่ หัวใจงานเวียกเรียกร้องงานน้องกะเฮ็ดดี อย่าลืมสิ่งบอกชี้เวียกเก่งงานเดิน มีเงินพอฮองเป๋าอย่าเหล่าลืมคนใกล้ ลูกเมีย ใจสองที่ฮักอีหลีกับเวียกใหญ่ทำงานไปคิดพ้อหน้าอย่าลืมพ้อรสพระธรรม เด้อละหมู่
All link
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2

http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.http://www.vcharkarn.com/vblog/engine/en_article_managepage.php?aid=72960 minus
komkonloas@gmail.com

“ตำรับรักนักบริหาร”
ฮักคนออนซอน
ตาสบตายามจ้องสองหัวใจคือมาอุ่นใจสอดใจเกี่ยวข้องสองเส้นฝั่นใส่กัน หัวใจฝันเห็นหน้ามืนตามาใจคิดฮอดคิดตลอดแลงฮอดเซ้าใจอ้ายเกิดฮักเธอวันละเมอคืนฝันพ้อรอเจอเธอวันใหม่ความฮู้สึกยามนึกได้หัวใจข่อยป่วงบ่เซา แต่คำบอกว่าฮักเจ้าคิดเบิ่งยามเผยอคำจริตทำเป็นฮักมักจริงหรือลองเล่น เห็นเขาทำออนซอนน้องเป็นจริงหรือคำหลอกบอกหัวใจก่อนสิเว้าใจเจ้าจั่งอ่วยทางออนซอนคนเฮียงอยู่ข้างดีกว่าคนทางไกล ออนซอนใจสมัครแฟนจั่งแม่นดีมีสุขล้น คนเขามาคอยเฝ้าเอาใจเฮาแนมเขาแหน่คนอยู่ไกลฮักบ่แน่ยามใกล้ใส่สะเหน ความรวนเรผิดหวังซ้ำกระทำดีแล้วหนีจากฮักแต่พวมเผิ่นเว้าบัดหนีหน้าส่ำห่าลง ฮักคนหลงมาเว้าเอาใจเฮาดีกว่าอื่น ถึงหวานหมื่นแสนลื่นล้นบ่คือเจ้าผู้นั่งเฮียง เพียงวาจาพาเว้าฮักเฮาหลายใจสิขาดบัดหันหัวออกข้างตาส้มส่ำมดแดง ลองแยงคนเอาใจบ้างยามทุกข์มาผลาจาก คนฮักเฮาเฝ้านั่งใกล้คอยจ้องปลอบใจ คันฮักหลายลองดูบ้างธรรมดาสอนโลก ทุกข์โศรกลาภยศพร้อมสรรเสริญนั่นลื่นไผ คนมานั่งอยู่ใกล้ใกล้คอยซ่อยเวียกสอนการเวลางานเสนอใจก่ายมือถือช่วย สวยหรืองามยามตาจ้องมองดูรูปบ่หล่อ เตี้ยสูงขำก่ำกะพ้อแนมแล้วพิเคราะห์ดู คนอยู่ใกล้เผิ่นสิฮู้หัวใจเปิดหรือจิตปิดพิษฮักมีคาวใจสิส่อยเฮายามจิตกลุ้ม สุมเอาปัญหาน้อยหงุดหงิดใจยามคิดมาก เฮาลำบากเขาซ่อยแก้ยามแย่นั่งเฮียง ลองชำเลืองสายตาอ้อนออนซอนเขาฮักเฮาฮ่วม ฮักคนใกล้ผู้อยากร่วมสองใจฝั่นเกี่ยวพัน ฮักมักกันฉันท์เธอเพื่อนแสนดียามมารผ่าคนมาพรากจากเจ้าใจเศร้าเพื่อนเพิ่นแยง เถิงยามแลงคนเคียงใกล้เอาใจเฮาเขาบ่หน่าย ฮักหลายหลายบ่าวบ้านใกล้แลจ้องส่องเสมอ อย่าไปเผลอเด้อใจเจ้าหลงฮักเขาคนรูปหล่อ ปากเผิ่นหวานยามพบพ้อหนีแล้วกะห่างเหิน เชิญตรองดูหัวใจฮ้างฮักจริงจังคนใกล้บ่อน ออนซอนคนฮักเจ้าสุขยิ่งหมื่นทวี วันบ่ดีบ่หนีหน้าเวลาดีบ่หนีจากใจบ่ห่างพรากเจ้ายามฮักเศร้าบ่จากไกล หัวใจขายถวายน้องเทถมทุ่มแก่อุ่นยามบุญมีได้โอบอุ้มยามไฮ้ได้ซ่อยการ ยามเวียกงานคนเฮือนใกล้พานางไปอย่างมั่นแก่น ย้อนฮักแฟนคนใกล้ใกล้คนไกลข้างอย่านั่งคอย อุทาหรณ์สอนน้องน้อยฮักเพิ่นคนเอาใจ ออนซอนคนเคยคุยผู้เพิ่นดีคอยช่วย บอกคนสวยแสนซื่อคนดีที่เคยซ่อย อย่าสิคอยผู้เจ้าซู้มาแล้วกะเหล่าหนี น้องเอ๋ย

All link
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.komkonloas@gmail.com

“ตำรับรักนักบริหาร”
หนึ่งฮักคือรักเดียว
บนหนทางแสนคดเคี้ยวเลี้ยวลดคือใจคน บนถนนหัวใจยากหลายสิเห็นส่น ใจของคนเฮานี้เต็มทีหลายยามสิอ่าน เว้าเสียงหวานเคลือบพิษฮ้ายหลายเล่ห์บ่เปรียบปาน หมื่นเลี้ยวลดคดแสนล้าน น่าย้านกว่ามหายักษ์ หากบ่หักหัวใจหมุ่นทลายหายหมดสิ้น เพราะในดินแดนนี้มีฮักเดียวเหนือคนอื่นผู้ได้ยินสิสะอื้นหวานอ้อยกะบ่ปาน แต่สัจจะว่านั่นผู้ใด๋หลื่นความฮัก ผู้ใด๋ปักหัวใจว่าฮักหลายบ่มีเท่าฮักของคนเฮานี้สัจธรรมสอนสั่ง ฮักจังจังแหม่นแท้แท้มีแน่ฮักเจ้าของ ไผบ่ลองบ่มีฮู้ตั๋วโตว่าบ่หลื่นฮักคนอื่นมากล้นตนนั่นฮักบ่หลาย บ่ว่าคนขี้ฮ้ายกายก่ำหรือคนงามฮักอย่าหยามยามจาว่าฮักหลายหัวใจข่อย ถามยามฝอยยังยอย่องใจเจ้าของมักคนอื่นฮักผู้สาวเป็นหมื่นครั้งหลงทางเข้ากะเทาะใจ บ่มีไผห้ามได้ยามบอกฮักสาวสวย คนร่ำรวยมีเงินหลายบ่หลื่นเขาพอน้อย ฮักโตเองคอยสอนเจ้ายามฮักเขาลืมความบอก หลอกโตเองอยู่สู่มื้อบ่อายหน้าด่าเจ้าของ ลองเบิ่งดู๊ดูกะได้เอาไฟจูดจุดมือดูเธอยอมเสียเล็บจั่งว่าจริงดั่งคำเว้า ลองสองเฮาเดินลงลู่ดูแลกันยามขันแข่งผู้ที่แซงออกหน้าเฮานั่นหนึ่งเสมอ เจอกันตอนหนาวฮ้อนซอนกันกั้นบังฮ่มยามลมเต๊าะต่อยต้องโตน้องแหล่นหนี โลกกะเป็นจั่งซี้จริงอยู่คู่ธรรมมะสัจจะเป็นความจริงสิ่งคู่กันมีพันเลี้ยวว่าฮักเดียวกะคือน้องลองดูยามทดสอบชอบหรือฮักเฮาสิฮู้หัวใจแท้ฮักผู้ใด๋ สิ่งหนึ่งขอให้ใช่คือเผื่อแผ่อารีกัน ความสัมพันธ์ทางใจมั่นเดียวมาเกลียวแน่น ฮักเป็นแฟนหรือเพื่อนดูแลกันยามทุกข์ยาก ยามลำบากกะซ่อยแก้ยามแย่กะเบิ่งกัน คันเรื่องฮักมักนั่นแบ่งครึ่งหนึ่งยามสัมพันธ์ฮักกันเพียงเบาเบาแต่ให้ยาวยืนมั่น ใจฮักกันบนสันเส้นความเข้าใจในฐานแผ่น ฮักเป็นแฟนหรือเพื่อนบ้านฐานแหน่นกะแม่นใจ เข้าเต็มจิตอย่าคิดฮ้ายฮักหนึ่งคือตัวเฮาสองนั่นคือหัวใจแบ่งกันสองลองหลอมเข้า เอาหัวใจของพี่กับคนดีมาโฮมเบิ่งฮักเหิงไปมื้อหน้าคุณสิฮู้อ้ายฮักเธอ หากเจอใจจริงอ้ายถึงวันตายอ้ายสิตอบฮักตนเองหรือฮักน้องนางหล่ากะสิเห็น เวลาเป็นทางม้าพิสูจน์ใจอ้ายกับอุ่น ผมกับคุณไผฮักแท้คุณฮักแน่แหน่กว่าฉัน วันโฮมกันชีวีอ้ายกับหัวใจเธอลองเบิ่ง สิบ่เหิงดอกน้องหล่าเห็นแท้อยู่แก่ใจ ไผฮักหลายพิสูจน์ได้ใจอ้ายคักฮักเธอจริงหรือว่าหญิงตั๋วชายฮักโตหรือนางน้อง ลองอีนางฮักกับพี่คนดีมาพิสูจน์ คำพูดอ้ายฮักแต่น้องหรือใจอ้ายฮักเจ้าของ ลองเบิ่งดู๊น้อง....
All link
http://napinmodelseries10versions.blogspot.com/ napinmodelseries 10 versions#1
http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
https://twitter.com/ home
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933 my bogg.